Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Gordon Ling Wang

Partner

gordonwang@elumi.co

Vũ Huy Hoàng

Luật sư - Giám đốc điều hành

hoangvu@elumi.co

Alexander Zheng

Luật sư Partner từ Hàng Châu (Trung Quốc)

185185186@qq.com

Từ Thanh Phương

Thạc sĩ luật - Senior Counsel

phuongtu@elumi.co

Nguyễn Phương Anh

Trợ lý luật sư

phuonganh@elumi.co