Các gói dịch vụ

Nghiên cứu hệ thống
pháp luật

Landing Law Việt Nam sẽ nghiên cứu và tổng hợp hệ thống văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam về những điều mà Khách Hàng quan tâm hoặc những vấn đề quan trọng đối với dự án, cũng như đưa ra những giải thích cần thiết, làm rõ vấn đề và đưa ra lời khuyên phù hợp. Các giấy phép bổ sung (nếu có), các điều kiện đi kèm và các vấn đề liên quan khác cũng sẽ được nêu rõ trong Báo cáo.

Sản phẩm: Bản Báo cáo nghiên cứu do Landing Law soạn thảo

Phí Dịch vụ: Chỉ từ 3.000.000 VNĐ

Tư vấn dự án

Dựa trên thông tin Khách Hàng cung cấp và các quy định pháp luật tương ứng, Landing Law Việt Nam sẽ tư vấn và giới thiệu chuyên sâu về các hình thức đầu tư, ngành nghề kinh doanh, vốn, địa điểm, điều kiện,… của dự án mà Khách Hàng dự kiến thực hiện.

Sản phẩm: Thư tư vấn do Landing Law soạn thảo

Phí Dịch vụ: Chỉ từ 5.000.000 VNĐ

Soạn thảo
thỏa thuận cổ đông
thỏa thuận liên doanh

Landing Law Việt Nam sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư đàm phán, thống nhất về việc thành lập, tổ chức và điều hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch được ghi trong các thỏa thuận này nhằm giảm thiểu rủi ro, tiềm ẩn tranh chấp và đảm bảo sự ổn định, an toàn trong tương lai.

Sản phẩm: Thỏa thuận cổ đông hoặc thỏa thuận liên doanh và các tài liệu liên quan do Landing Law soạn thảo

Phí Dịch Vụ: Chỉ từ 5.000.000 VNĐ

Thành lập doanh nghiệp

Landing Law Việt Nam sẽ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC), hoặc tài liệu tương đương, và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC).

Sản phẩm: IRC, ERC và các giấy phép tương đương được nộp và nhận bởi Landing Law thay mặt cho nhà đầu tư.

Phí Dịch vụ: Chỉ từ 35.000.000 VNĐ

Soạn thảo và rà soát các hợp đồng, văn bản nội bộ

Trong quá trình khách hàng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Landing Law sẽ xem xét các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến giao dịch giữa Khách Hàng với các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời đưa ra các tư vấn, khuyến nghị phù hợp, nhằm đảm bảo tính pháp lý cho quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng.

Sản phẩm: Hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản liên quan do Landing Law soạn thảo và rà soát.

Phí Dịch vụ: Chỉ từ 5.000.000 VNĐ

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Landing Law Việt Nam sẽ tư vấn những vướng mắc, câu hỏi, trường hợp mà Quý Khách hàng gặp phải khi thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể để giải quyết triệt để. Trong trường hợp Khách Hàng thực hiện các dự án đầu tư và kinh doanh mới, dịch vụ nghiên cứu hệ thống pháp luật hiện hành sẽ được cung cấp miễn phí.

Sản phẩm: Thư tư vấn, báo cáo nghiên cứu và các sản phẩm có tính chất tương tự do Landing soạn thảo và chuẩn bị.

Phí Dịch vụ: Chỉ từ 5.000.000 VNĐ cho mỗi sản phẩm

Tư vấn về lao động

Landing Law Việt Nam sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề về lao động và soạn thảo các giấy tờ liên quan phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh..

Sản phẩm: Thư tư vấn, nội quy lao động, hợp đồng lao động và các văn bản liên quan do Landing Law soạn thảo, rà soát và chuẩn bị.

Phí Dịch vụ: Chỉ từ 3.000.000 VNĐ cho mỗi sản phẩm

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Landing Law Việt Nam sẽ soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để làm thủ tục đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu mà Quý Khách hàng dự kiến sử dụng trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh. Theo đó 01 nhãn hiệu bao gồm 06 nhóm sản phẩm, dịch vụ.

Sản phẩm: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và các giấy tờ liên quan khác do Landing Law thay mặt nhà đầu tư nộp và tiếp nhận.

Phí Dịch vụ: Theo bảng giá dịch vụ sở hữu trí tuệ

Dịch vụ Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ

Landing Law Việt Nam sẽ tự mình hoặc phối hợp với các công ty luật nước ngoài do Khách Hàng chỉ định để soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu cần thiết và nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ của Khách Hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sản phẩm: Văn bản chấp thuận bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Khách Hàng được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được Landing Law tiếp nhận.

Phí Dịch vụ: Theo bảng giá dịch vụ sở hữu trí tuệ

Dịch vụ hỗ trợ Giải quyết tranh chấp

Landing Law Việt Nam trên cơ sở tài liệu, thông tin Quý Khách hàng cung cấp, sẽ tư vấn các phương án, giải pháp giải quyết tranh chấp và tham gia đại diện, hỗ trợ Quý Khách hàng trên thực tế. Việc đại diện sẽ bao gồm làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cũng như tranh tụng tại Tòa án, theo quy định của pháp luật và hợp đồng.

Sản phẩm: Bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài hoặc thỏa thuận giữa các bên về việc giải quyết tranh chấp tương ứng.

Phí cố định: Từ 30.000.000 VNĐ
Phí thành công: Từ 1% giá trị tranh chấp

Dịch vụ hỗ trợ thị thực

Landing Law Việt Nam sẽ tư vấn, soạn thảo các giấy tờ cần thiết và trực tiếp thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho Khách Hàng và người lao động nước ngoài của Khách Hàng có quyền cư trú, làm việc, di chuyển hợp pháp tại Việt Nam trong thời hạn cho phép.

Sản phẩm: Visa, giấy phép lao động và thẻ cư trú do Landing Law thay mặt Khách Hàng nộp và nhận.

Phí Dịch vụ: Chỉ từ 4.000.000 VNĐ

Dịch vụ giấy phép bổ sung
/giấy phép con

Landing Law Việt Nam sẽ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và trực tiếp thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để Khách Hàng được quyền tiến hành các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam một cách hợp pháp.

Sản phẩm: Giấy phép bổ sung/Giấy phép con được nộp và nhận bởi Landing Law thay mặt cho Khách Hàng.

Phí Dịch vụ: Chỉ từ 7.000.000 VNĐ

Dịch vụ văn phòng ảo

Landing Law Việt Nam, phối hợp với các đối tác, sẽ cung cấp địa điểm phù hợp để Khách Hàng sử dụng làm văn phòng ảo và dịch vụ tiếp nhận văn bản đến, thuê phòng họp.

Sản phẩm: Dịch vụ văn phòng ảo do Landing Law và các đối tác cung cấp.

Phí Dịch vụ: Chỉ từ 2.000.000đ

Dịch vụ
Bất động sản Công nghiệp

Landing Law Việt Nam, phối hợp với các đối tác, sẽ cung cấp danh sách các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và các địa điểm tiềm năng khác để Khách Hàng xây dựng cơ sở sản xuất, kho bãi,…. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách Hàng làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình chọn địa điểm và xây dựng nhà máy.

Sản phẩm: Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, nhà kho,…

Phí Dịch vụ: Theo từng trường hợp cụ thể