Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Gordon Wang

Luật sư - Giám đốc điều hành

Vũ Huy Hoàng

Luật sư - Giám đốc điều hành

Mr Zheng

Luật sư - Giám đốc điều hành

Từ Thanh Phương

Thạc sĩ luật - Senior Counsel

Nguyễn Phương Anh

Trợ lý luật sư